top of page

El Casal de Vilafranca presenta la campanya SOM COMPROMÍS

Una iniciativa oberta a tota la societat, en la recerca de recursos per als projectes socials impulsats des de l’entitat.


Vilafranca del Penedès, 28 de març del 2024 - Som Compromís és l’eina ideada des del Casal de Vilafranca per poder concentrar la captació de recursos adreçats als projectes socials de l’entitat, i l’espai per poder crear aliances amb altres entitats per poder generar nous projectes. La campanya s’adreça a dos grans col.lectius; d’una banda a totes aquelles persones i empreses que creguin en la responsabilitat social, ja sigui de forma individual com corporativa; i d’una altra, a totes aquelles entitats que vulguin dur a terme projectes d’impacte social a través de les activitats que porta a terme l’entitat: la cultura, la formació, el lleure i l’esport.
Al llarg d’aquests darrers anys, el Casal de Vilafranca ha situat el propòsit social com un dels seus principals eixos d’acció i activitat. Projectes com PONTS DE FUTUR o LAFORÇA DEL TEATRE, impulsats inicialment amb el suport de la Fundació Pinnae, han situat l’impacte social al centre de l’activitat del Casal de Vilafranca, aconseguint que les activitats formatives i esportives de l’entitat siguin la porta d’entrada per a molts infants i joves a poder gaudir d’activitats extraescolars de qualitat en igualtat d’oportunitats i independentment dels recursos econòmics de les seves famílies.


La iniciativa SOM COMPROMÍS és conseqüencia de la evolució que està fent l’entitat cap a l’acció social i de la voluntat de poder donar més continuïtat i estabilitat en el temps als projectes, on ciutadans amb menys recursos tinguin accés a formació de qualitat.


Com es pot participar a la campanya?

Les persones individuals tindran tres vies de participació:

1. Amb una participació directe en la campanya i els projectes de SOM COMPROMÍS

2. Ajudant a identificar noves aliances o oportunitats d’impacte social

3. Aportant recursos als projectes socials de SOM COMPROMÍS


Les empreses podran participar a la campanya des de tres vies de participació:

1. Aportant recursos als projectes socials

2. Aportant coneixement i expertesa als projectes socials

3. Difonent els projectes socials entre el seu entorn


Les entitats socials de la comarca podran participar a la campanya proposant nous projectes on s’estableixi el vincle Casal + Entitat, amb un clar propòsit social. Així doncs, des del Casal volem unir forces i expertesa amb totes aquelles persones, empreses i entitats que vulguin implicar-se més enllà de simplement aportar recursos econòmics.


Som-hi!

Comments


Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page