top of page

EQUIP HUMÀ

El CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL compta amb un equip humà al servei del soci que és l'encarregat de dur a terme el projecte anual acordat per l'Assemblea General a proposta de la junta directiva,

 

Al llarg dels darrers anys, l'equip humà ha anat assolint un perfil polivalent per poder fer realitat el dia a dia d'una entitat que centra les seves activitats en camps tan diversos com l'esport, el lleure, la cultura o la formació. 

 

Aquest són els membres actuals de l'equip: 

Salvador Casals Romagosa

GERENT      

casal@casal.org

 

 

Anna Civill
Quintana

SUPORT ORGANITZACIÓ

acivill@casal.org

 

 

Cristina Gallardo
Cendra

PROJECTES

cgallardo@casal.org

 

 

Miguel Agustín Jarquez López

EQUIP TEATRE  /  CONSERGE

Núria Ribas
Güell
Raúl Piñeiro
Jiménez

EQUIP TEATRE  / CONSERGE

rpineiro@casal.org

 

 

Esther Pérez
Díaz
Joana Sadurní

ATENCIÓ AL SOCI

oficines@casal.org

 

 

COMUNICACIÓ 

comunicacio@casal.org

 

 

Halyna
Kachmar
Yoan Rafael
Toledo Pineda

NETEJA

 

 

EQUIP TEATRE  /  CONSERGE

 

 

Bernat Elías
Camprubi
Montserrat
Andrade Bages

DIRECTOR TÈCNIC

SE. CASAL

 

 

SUPORT DIRECCIÓ

ESCOLA DE DANSA

 

 

bottom of page