top of page

COM ENS ORGANITZEM?

L'entitat compta amb diferents nivells d'organització. La seva major part estan integrats pels socis i sòcies voluntaris del Casal, però també existeix una estructura tècnica que s'encarrega de l'operativa diària de l'entitat.

 

 

Assemblea General de socis i sòcies

És l’òrgan sobirà de l’entitat; tots els socis i sòcies en formem part per dret propi i irrenunciable. Tots els associats quedem subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’hagin abstingut a votar. Es reuneix com a mínim un cop l'any, convocada per la Junta Directiva.

 

 

La Junta Directiva 

 

Dirigeix i administra l'entitat. Està constituïda per un mínim de 6 i un màxim de 12 socis o sòcies que ostenten els càrrecs de PRESIDENT, VICEPRESIDENT, SECRETARI, VICESECRETARI, TRESORER, COMPTADOR I ELS VOCALS CORRESPONENTS

 

 

Les Juntes de les Seccions

L'entitat compta amb diferents seccions i aquestes tenen al seu davant socis i sòcies voluntaris que en prenen les principals decisions organitzatives. Actualment hi ha actives les seccions de DANSA, BÀSQUET i BELLES ARTS.

 

 

Estructura tècnica Aquesta estructura depèn de la Junta Directiva i està integrada per una gerència i un equip tècnic del que en formem part una desena de professionals que porten a terme tasques administratives, organitzatives, tècniques en l'àmbit escènic i de manteniment.

 

 

Consell Consultiu i comissions de caire tècnic

El Consell Consultiu està format per socis i sòcies de l'entitat de diferents generacions, que assessoren a la Junta Directiva en aspectes estratègics de l'entitat.

 

A banda del Consell, existeixen comissions específiques com ara comunicació, on socis i sòcies especialitzats en aquests camps oferixen el seu assessorament estratègic.

Us voleu implicar?

 

Com heu pogut veure, tenim comissions on la vostra ajuda i visió és imprescindible per a construir el Casal del futur. Si us hi voleu implicar, feu-nos arribar un mail a casal@casal.org indicant VOLUNTARI, i crearem el vostre recorregut personal.

_MG_1258.jpg
bottom of page