top of page

ENTRAR A FORMAR PART DEL CASAL ÉS MOLT FÀCIL

Si us voleu fer socis del Casal només cal que cliqueu al botó de la dreta i accedireu al FORMULARI EN LÍNIA que us permetrà realitzar tota la tramitació de l'alta.

 

Recordeu que heu de tenir a prop les dades bancàries per poder introduir-les al formulari en l'apartat corresponent.

Recordem que en el cas dels SOCIS FAMILIARS CALDRÀ FER UNA ALTA PER AL SOCI TITULAR , UNA ALTRA ALTA PER AL SOCI BENEFICIARI ADULT, I TANTES ALTES CON FILLS FORMIN EL NUCLI FAMILIAR. En cas de dubte us atendrem a les oficines de dilluns a divendres de 17 a 20h.

 

Un cop finalitzeu el tràmit contactarem amb vosaltres per tal de revisar totes les dades i esmenar tot allò que calgui. En aquesta mateixa pàgina trobareu tota la informació important.

Benvinguts i benvingudes!

frorm.JPG

TIPUS DE QUOTES

DE SOCIS I SÒCIES

Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats. Les persones físiques hauran de ser majors d’edat i en el cas de les persones jurídiques (privades o públiques), caldrà que la sol·licitud d’ingrés sigui acordada per l’òrgan competent i que ho permetin els seus estatuts.

Tots els socis tindran els mateixos drets i deures socials, i queden registrats com a socis. A l'APP Casal poden accedir a totes les activitats i informacions. 

 

Al Casal tenim 5 tipologies principals de socis:

 

SOCI/A DE NÚMERO O FAMILIAR

Cal ser major de 18 anys i poden tenir com a beneficiaris els seus fills/es fins als 25 anys i una persona major d'edat que no sigui fill/a del soci que rep el benefici. Es paguen 23,50€ al mes. Recordem que cal donar d'alta tots els beneficiaris, ja siguin adults o infants; i per tant cal fer tantes inscripcions com beneficiaris hi hagi. Les famílies nombroses i monoparentals poden demanar un ajut de 5€ de descompte.    

SOCI/A INDIVIDUAL

Cal ser major de 25 anys i no poden tenir beneficiaris. Es paguen 14,50€ al mes.  

SOCI/A JOVE

Cal tenir entre 18 i 25 anys i no poden tenir beneficiaris. Es paguen 11€ al mes.  

SOCI/A SÈNIOR

Cal tenir més de 65 anys i poden tenir com a beneficiaris els seus fills/es fins als 25 anys i una persona major d'edat que no sigui fill o filla.   . Es paguen 14,50€ al mes.  

SOCI/A DE MÈRIT

Cal tenir més de 65 anys i una antiguitat d'associat de cinc anys o més de 60 anys, trobar-se en situació de jubilació i una antiguitat mínima de deu anys. En tots dos supòsits poden tenir com a beneficiaris els seus fills/es fins als 25 anys i una persona major d'edat que no sigui fill o filla. Es paguen 11€ al mes, però el pagament es fa amb un rebut trimestral..  

intent-quotessocis.png
bottom of page