top of page

JUNTA DIRECTIVA

El CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL es regeix mitjançat una Assemblea Universal de socis i una de les funcions d’aquesta assemblea és la de nomenar una Junta directiva que dirigirà l’entitat en períodes de cinc anys de mandat. 

Històricament - el Casal com moltes altres entitats - havia tingut un òrgan de govern que era el Consell Superior. Aquest consell era l’equivalent a l'actual Assemblea universal de socis i tenia com a tasca la supervisió i control de l'Entitat i la seva junta directiva.  

L'actual Junta directiva va ser escollida el dia 1 de maig de 2022 i té vigent el seu mandat fins al maig de 2027.

 

​​La junta actual està formada per: 

Casal Junta 2022  0039.jpg
Marcel Esteve Robert

PRESIDENT

 

 

Casal Junta 2022  0007.jpg
Anna Rovira
Matas

VICEPRESIDENTA

 

Casal Junta 2022  0011.jpg
Sílvia Sala
Sàbat

 

VOCAL 1ª

 

Casal Junta 2022  0044.jpg
Monserrat Pagès
Cañamero

SECRETÀRIA

 

 

Casal Junta 2022  0013.jpg
Albert Puig Segura

TRESORER

 

 

Casal Junta 2022  0018.jpg
Casal Junta 2022  0005.jpg
Jordi Solà
Sebastià

SOTSSECRETARI

 

 

Casal Junta 2022  0030.jpg
Joan Nicolàs Magriñà

COMPTADOR

CURRÍCULUM MEMBRES JUNTA DIRECTIVA

Elvira Mestres Bertran

VOCAL 2ª

 

 

Canal directe amb l'equip de direcció i la Junta Directiva

 

Podeu enviar un correu electrònic a l'adreça casal@casal.org.

 

Si l'adreceu a direcció a l'assumpte podeu indicar DIRECCIÓ i si l'adreceu a la Junta Directiva podeu indicar JUNTA.

Canal per fer arribar suggeriments i queixes

 

Si ens voleu fer arribar alguna proposta de millora, idea de nova activitat o alguna queixa o incidència, ho podeu fer a l'adreça electrònica millores@casal.org.

A l'assumpte del mail podeu indicar MILLORES.

bottom of page