JUNTA DIRECTIVA

El CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL es regeix mitjançat una Assemblea Universal de socis i una de les funcions d’aquesta assemblea és la de nomenar una Junta directiva que dirigirà l’entitat en períodes de cinc anys de mandat. 

Històricament - el Casal com moltes altres entitats - havia tingut un òrgan de govern que era el Consell Superior. Aquest consell era l’equivalent a l'actual Assemblea universal de socis i tenia com a tasca la supervisió i control de l'Entitat i la seva junta directiva.  

L'actual Junta directiva va ser escollida el dia 1 de maig de 2022 i té vigent el seu mandat fins al maig de 2027.

 

​​La junta actual està formada per: 

Candidatura NOUS TEMPS. NOUS REPTES!.jpg
Marcel Esteve Robert

PRESIDENT

 

 

Anna Rovira
Matas

VICEPRESIDENTA

 

Sílvia Sala
Sàbat

 

VOCAL 1ª

 

Monserrat Pagès
Cañamero

SECRETÀRIA

 

 

Albert Puig Segura

TRESORER

 

 

Elvira Mestres Bertran

VOCAL 2ª

 

 

Jordi Solà
Sebastià

SOTSSECRETARI

 

 

Joan Nicolás Magriñà

COMPTADOR