top of page

ELECCIONS 2022

CALENDARI ELECTORAL

El proper diumenge 1 de maig tindran lloc les eleccions que han d'escollir la nova junta directiva del Casal de Vilafranca. La junta actual finalitza el seu mandat el dia 6 de maig i tal i com regulen els estatuts i el reglament electoral, abans d'aquesta data s'ha de procedir a l'elecció de la junta directiva per al període 2022 - 2027.

En aquest apartat de la plana web publicarem tota la informació i documentació referida al procés.

 

14 FEBRER

Convocatòria eleccions

 

21 FEBRER

Sorteig Junta Electoral

 

24 FEBRER

Obertura presentació candidatures

 

16 MARÇ

Tancament presentació candidatures

 

26 MARÇ

Proclamació candidatures

 

11 ABRIL

Inici període electoral

 

12 A 29 ABRIL

Consulta cens electoral

 

1 MAIG

Eleccions

DOCUMENT DE CONVOCATÒRIA
Carta convocatòria Assemblea General 2022 i Eleccions_page-0001.jpg

EL CENS ELECTORAL

 

A partir del 12 d’abril i fins al 29 d'abril de 2022, tots els socis i sòcies que ho desitgin, podran consultar el cens electoral exposat a les oficines de l’entitat i realitzar les reclamacions que considerin oportunes davant la Junta Electoral.

 

QUI POT SER ELEGIBLE

 

Poden ser elegibles els socis/sòcies amb les condicions següents:

 

Que siguin majors d’edat i no tinguin suspesa la condició de soci/a en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.

 

Que es trobin en ple ús dels drets civils.

 

Que no hagin estat inhabilitats per a exercir un càrrec públic per sentència judicial ferma.

 

Que no ostentin el càrrec de president/a en una altra associació de les mateixes característiques que LA PRINCIPAL.

 

COM ES CONFIGURA UNA CANDIDATURA

 

La candidatura ha de comptar amb el nombre suficient de membres per proveir les vacants sotmeses a aprovació, que són un mínim de 6 i un màxim de 12. Cal indicar el càrrec a ocupar per cada membre de la candidatura i el número de soci o sòcia. Per al càrrec de president/a cal una antiguitat mínima de 5 anys.

 

LA JUNTA ELECTORAL 

 

El sorteig per constituir la Junta Electoral serà el dia 21 de febrer de 2022 a les 20h, al primer pis de les oficines de la Rambla de Nostra Senyora, 37, de Vilafranca.

 

ACREDITACIÓ DELS ELECTORS 

 

L’acreditació dels electors es farà en el moment de la votació, abans d’introduir el vot a l’urna.

 

 

 

 

 

 

ESTATUTS
ENTITAT
REGLAMENT ELECTORAL
ACTA CONSTITUCIÓ JUNTA ELECTORAL
PROCLAMACIÓ CANDIDATURA
NOUS TEMPS. NOUS REPTES!
bottom of page